Sazebník úhrad odlehčovacích služeb Cena
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
120 Kč / 60 minut
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
120 Kč / 60 minut
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku a potřebám dietního stravování
pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
120 Kč / 60 minut
4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující služby a doprovázení zpět
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při aktivitách podporujících soc. začl.
120 Kč / 60 minut
5. Sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dokvedností podporujících sociální začleňování osob
120 Kč / 60 minut
6. Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí
120 Kč / 60 minut
7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
podpora při zajištění chodu domácnosti
120 Kč / 60 minut
8. Doplňkové služby:
kadeřnictví, manikůra, pedikůra
100 Kč
Cestovné 10 Kč / km – Nový Jičín zdarma
© Copyright 2023 | starizivota.cz