Sazebník úhrad odlehčovacích služeb Cena
Pomoc při zvládání běžných úkonů v domácnosti 130 Kč / 60 minut
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 130 Kč / 60 minut
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 120 Kč / 60 minut
Pomoc při obstarávání osobních záležitostí 130 Kč / 60 minut
Vzdělávací a aktivizační činnosti 130 Kč / 60 minut
Doplňkové služby: kadeřnictví, manikúra, pedikúra 100 Kč / 60 minut
Doprava – zpoplatněna cesta pouze k Vám. 10 / km
Poskytnutí služby mimo nasmlouvané dny 200 Kč / 60 min

* Za každou započatou hodinu účtujeme 130 Kč
* úkony provedeny v dané hodině navíc, účtujeme 50 Kč

© Copyright 2023 | starizivota.cz