Cíle osobní asistence

Zlepšit kvalitu života uživatele – Cílem osobní asistence je pomoci uživatelům získat větší kontrolu nad svým životem a zlepšit jejich celkovou kvalitu života. To se může týkat všech aspektů života, od zdraví po práci a vztahy. Osobní asistent může pomáhat například s organizací času, plánováním aktivit a úkolů, komunikací s ostatními lidmi nebo podporou při zvládání emocí.

Zlepšit samostatnost a nezávislost uživatele – Dalším cílem osobní asistence je podpořit uživatele v jeho snaze být co nejvíce nezávislý a samostatný. Osobní asistent může pomoci uživateli například s péčí o sebe, jako je oblékání, hygiena, stravování a osobní hygiena. Asistent také může pomoci s nákupy, výběrem oblečení, domácími pracemi a dalšími každodenními úkoly.

Podpora v zaměstnání – Pokud má uživatel práci, osobní asistence může pomoci s organizací pracovního prostředí, připomínáním úkolů, podporou při komunikaci s kolegy a při zvládání stresu v práci. Osobní asistent může také pomoci uživateli najít vhodné zaměstnání a pomoci s výběrem a udržením práce.

Podpora v sociálním životě – Osobní asistence může také pomoci uživateli s rozvíjením sociálních kontaktů a vytvářením vztahů s ostatními lidmi. To může zahrnovat doprovod na akce, návštěvy přátel a rodiny, ale také podporu při zvládání různých sociálních situací.

Rozvíjet a udržovat schopnosti a dovednosti – Osobní asistence může pomoci uživateli rozvíjet a udržovat různé schopnosti a dovednosti, jako jsou komunikační schopnosti, osobní finance, práce s počítačem a další. Osobní asistent může například pomoci s výukou, tréninkem a podporou učení nových dovedností.

Pomoc s fyzickou aktivitou – Osobní asistence může pomoci uživateli s různými druhy fyzické aktivity, jako je cvičení, rehabilitace a podpora pohybu. To může pomoci zlepšit zdraví a celkovou kondici uživatele, což může zlepšit kvalitu jeho života.

Principy osobní asistence

1. Respektování práv a hodnot osob s omezeními
2. Zapojení klienta do rozhodování a kontroly nad poskytovanou péčí
3. Flexibilita v přístupu k jednotlivým potřebám a preferencím klienta
4. Individuální přístup ke každému klientovi
5. Podpora zlepšení kvality života klienta a jeho nezávislosti
6. Respektování soukromí a důstojnosti klienta
7. Zapojení rodiny a komunity do péče a podpory klienta, pokud je to žádoucí klientem.

Jaké služby do osobní asistence nepatří

Ještě než si službu osobní asistence objednáte, je vhodné vědět, jak služby Vám nejsme schopni nabídnout. Neposkytujeme veřejně dostupné služby, jako jsou například služby malířské, podlahářské, stěhovací či úklidové. Důležité je také rozlišovat mezi ošetřovatelskou péčí a osobní asistencí, naše služby ošetřovatelskou péči nezahrnují.

Máte zájem o službu osobní asistence?

Pokud byste si rádi službu osobní asistence objednali nebo se o ní dozvěděli více, zavolejte nám a zrealizujeme osobní schůzku, na které si objasníme vše, co jsme schopni Vám nabídnout, projdeme s Vámi detaily smlouvy a sami se rozhodnete, zda spolupráci navážeme.

Naše podmínky jsou maximálně transparentní a všichni naši klienti mají možnost podávat náměty či stížnosti. Námi poskytovaná služba osobní asistence je poskytována jako služba terénní.

© Copyright 2023 | starizivota.cz