Naše činnost vychází z etického kodexu, kdy etický kodex slouží jako soubor standardů chování našich zaměstnanců a poskytuje uživatelům sociálních služeb a veřejnosti informace o přístupu, který mohou očekávat. Kodex se nezabývá pouze náležitostmi a pravidly, které jsou respektovány během poskytování služeb, ale také hodnotami, které podmiňují naplnění standardů kvality poskytovaných služeb.

Etické zásady, které ctíme, zahrnují respektování lidských práv skupin i jednotlivců a jejich jedinečnosti bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. Zároveň je naší prioritou respektovat právo každého jednotlivce na seberealizaci, aniž by to omezovalo práva druhých lidí. Vytváření podmínek pro naplnění těchto práv u uživatelů je také důležitou součástí etických zásad.

© Copyright 2023 | starizivota.cz