Kompletní rozsah služby pro rodinu a domácnost.

Konkrétně se jedná o tytu služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc při přípravě jídla a pití,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

f) pomoc při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

© Copyright 2023 | starizivota.cz